JOURNALIST  |  FILMMAKER           proven content
Als je wilt dat het beweegt, moet je het in gang zetten.


K r a a m k l i n i e k   i n   o o r l o g s t i j d

 

  Dit gebouw stond tot midden jaren '80 aan de Zijlweg in Haarlem. Van 1937 tot 1958 was er de Beatrix Kliniek in gevestigd, de kraamkliniek van mijn ouders, Wilhelm Becker en Gré Becker-Janssen.

  Tot ver na de Tweede Wereldoorlog is nogal eens de vraag gerezen waarom Gré en Wilhelm na de bevrijding werden verdacht van collaboratie en lange tijd zijn verhoord en vastgehouden. Een mogelijk antwoord op die vraag werd door het echtpaar doorgaans als onbelangrijk afgedaan. Uit pas opgedoken documenten uit die tijd kan echter worden opgemaakt dat verder onderzoek meer licht kan werpen op wat zich in en rond de kraaminrichting heeft afgespeeld.

  Vastgesteld is dat Wilhelm en Gré fel anti-nazi waren en dat zij in hun kliniek meer dan 50 joden en mede-verzetsstrijders hebben laten onderduiken. Omdat Wilhelm een niet-genaturaliseerde Duitser was, moest hij in het najaar van 1944 in het leger van Hitler meevechten. Om daaraan te ontkomen besloot hij te deserteren en met zijn gezin zelf onder te duiken. Er zijn aanwijzingen dat sommige mensen de terugkeer van Wilhelm en Gré in hun kliniek na de bevrijding hebben willen voorkomen en dat zij hebben gespeculeerd op uitwijzing van het gezin naar Duitsland.

  Ook aan deze kant van het verhaal heeft het paar na de oorlog nooit veel aandacht willen besteden. Alles stond in het teken van de wederopbouw.

  In het Haarlems Dagblad van 1 november 2012 schreef Cees van Hoore het artikel 'Er was dag en nacht reuring in dat huis', waarin de gebeurtenissen tijdens en na de oorlogsjaren nog eens werden belicht. Op het artikel zijn bijna honderd reacties binnengekomen, onder meer van voormalige patiënten en enkelen die tussen 1937 en 1958 in de kliniek zijn geboren, van de families van mensen uit het voormalig verzet en enkele artsen.

  Het onderzoek, begonnen in 2013, was gericht op het vinden van antwoorden op de volgende vragen:

 • Welke personen en organisaties zijn betrokken geweest bij de arrestatie en vervolging van Wilhelm en Gré Becker-Janssen na de bevrijding? Wat waren hun motieven? Welke belangen hebben een rol gespeeld bij de rechtsgang?

 • Wie zijn in de kliniek ondergedoken geweest? Hebben zij de oorlog overleefd en zo ja, hoe is het hen verder vergaan? Kunnen hun eventuele kinderen of andere familieleden iets daarover vertellen?

 • Waar zijn de joodse baby's gebleven die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de kliniek zijn geboren en in opvanggezinnen zijn ondergebracht? Zijn zij uiteindelijk met hun ouders herenigd?

 • Wie zijn in de kliniek werkzaam geweest of hebben er een opleiding gevolgd?

 • Wie waren de verzetsstrijders die contacten met de kliniek hebben gehad?

 • Wie hebben er brieven, documenten, foto´s uit die tijd?

 • Begin 2015 heeft het Nationaal Archief in Den Haag toestemming gegeven tot een onderzoek in de dossiers over Gré en Wilhelm in de archieven van de verschillende opsporingsdiensten, het NBI (Nederlands Beheers Instituut) en in het CABR (Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging).

  De gevonden documenten geven een complex beeld van de gebeurtenissen in en rond de kraamkliniek na de bevrijding. Ook was er sprake van een traag verlopende rechtsgang. Wat het laatste betreft was de situatie in Nederland over het algemeen niet veel anders.

  Verwacht wordt dat dit archiefonderzoek in de loop van 2015 kan worden voltooid.

  Van de onderduikers die de naziterreur hebben overleefd zullen de meesten inmiddels zijn overleden. Mogelijk zijn de baby's die in de kliniek zijn geboren en kinderen uit die tijd nog in leven. Aan de hand van een summiere lijst en enkele brieven wordt gepoogd hun identiteit te achterhalen.

  Tot dusver is dit in een paar gevallen gelukt en de eerste contacten zijn inmiddels gelegd, mede dankzij de inzet van onder meer het United States Holocaust Memorial Museum in Washington DC en het Joods Maatschappelijk Werk. Ook is er oud foto- en filmmateriaal opgedoken.

          

  Doel van het onderzoek is de gevonden gegevens te verwerken tot een zo getrouw mogelijke reconstructie van de gebeurtenissen rond de kliniek in die periode. Aan de betrouwbaarheid van het materiaal worden hoge eisen gesteld en de verwerking zal nog enige tijd duren. De neerslag daarvan, in de vorm van een boek en een filmdocumentaire, wordt in 2017 of 2018 verwacht.


  Contact
   • Bel: +31 (0)6 54 72 24 39   /   +31 (0)8 58 77 03 30.
   • Mail.
   • Navigeer: 2011 RZ 46.
  Fotografie (archief/stockmateriaal)

   • Popmuziek van de jaren 70.
   • Radio Veronica 1972-1974.


                     
  "Verhevener emotie dan de verwondering kan de natuur de mens niet schenken."    Goethe

                      "We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars."    Oscar Wilde  Curriculum vitae

  2008-heden Journalist, filmmaker.
  2000-2007 Multimediaal redacteur ICT-channel, website en tijdschrift De Zaak. 
  1998-2001 Voorzitter stichtingsbestuur Lokale Omroep R/TV Haarlem 105. 
  1996-2000 Bladenmaker bij uitgeverijen en pr-bureaus.
  Tekst- en eindredacteur
  TrosKompas, TVkrant, TV Extra.
  Redacteur-vertaler multimedia.
  1994-2000 Docent Post-HBO Eindredactie Tijdschriften, Workshops Journalistiek en Tekstbehandeling. 
  1984-1997 Eindredacteur Personal Computer Magazine, PC-Koop, PC-Koopgids. Multimediarecensent. Lid OR en (C)OR-commissies VNU.
  1983-1984 Tekstredacteur Libelle.
  Vertaler en eindredacteur Uitgeverij Spaarneboek, VNU.
  1980-1983 Projectredacteur tijdschriften Welzijn, Amro Facet, Media 2000, VNU.
  1979-1980
  Revisieredacteur elektronische prepress, tekstverwerking en -opmaak, Nederlandse Rotogravure Mij. (VNU).
  1974-1979 Uitgever-hoofdredacteur muziekbladen en -specials Backstage Press; aanbieder redactionele en (stock-)fotodiensten voor de muziekbizz.
  1971-1974 Redacteur-presentator Veronica's Popjournaal en Lexjo Specials, redacteur tijdschrift en huisfotograaf Radio Veronica. Nieuwscorrespondent voor CHIN Radio, Toronto.
  Voice-over
  voor jingles en radiospots.
  incidenteel Fotograaf voor poptijdschriften, kranten en platenmaatschappijen.
  Voltooide opleidingen en trainingen
  Masterclasses bij Frans Bromet en Coen Verbraak (2011-2012).
  Allround Filmmaker / Camjo,
  Editing on Final Cut Pro, Adobe Premiere, Open Studio, Amsterdam.
  Script & Storyboard schrijven.
  Management in de Journalistiek (Leon de Wolff). 
  VNU Finance for non-financials. VNU Middle Management. Coverbeleid (Rob van Vuure).
  HTML. Quark Express,
  Photoshop
  , Illustrator (Arend Bloemink). Marketing I en II (ISW).
  Overig

  TALENKENNIS: goede spreek- en schrijfvaardigheid in het Engels en Duits.
  AMBITIES, LIEFHEBBERIJEN: plezier in het werk bewaken, l'éducation permanente, wetenschap in de media, film & fotografie, de Nederlandse Taal, muziek, zingen in een oratoriumkoor,
  spelen in een rockband.

   


Disclaimer

Alle rechten, waaronder auteursrechten en merkrechten, voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het downloaden, uploaden, printen, vermenigvuldigen, distribueren of anderszins overnemen of openbaarmaken van door mij, Hans Becker, geproduceerde afbeeldingen, video's, films, teksten, artikelen en grafische uitingen, zowel analoog als digitaal, met inbegrip van al hetgeen op deze website is gepresenteerd, bij wet verboden.