J O U R N A L I S T   |   F I L M M A K E R          p r o v e n   c o n t e n t
Als je wilt dat het beweegt, moet je het in gang zetten.TO ENGLISH VERSION

Pagina bijgewerkt op 22 maart 2022


K r a a m k l i n i e k   i n   o o r l o g s t i j d

 
Beatrix Kliniek eind jaren '30

  In dit patriciërshuis in Haarlem was van 1937 tot 1958 de Beatrix Kliniek gevestigd, de kraamkliniek van mijn ouders, Wilhelm Becker en Gré Becker-Janssen.
  Wilhelm Becker was een Duitser die zich in 1930 in Nederland vestigde en in het huwelijk trad met mijn moeder. Daardoor kreeg ook zij de Duitse nationaliteit. Wegens de hoge kosten hadden zij geen kans gezien zich te laten naturaliseren. In 1940 verklaarde Hitler Nederland de oorlog. Ofschoon Wilhelm en Gré fel anti-nazi waren, hebben zij hun in 1937 geopende kliniek onder het oog van de Duitse bezetter draaiende kunnen houden. Toen in september 1944 de geallieerden zuidelijk Nederland hadden bevrijd, werd Wilhelm opgeroepen om in het leger van Hitler mee te vechten. Hij besloot te deserteren en met vrouw en kinderen onder te duiken. Het beheer over de kliniek droegen zij over aan een verloskundige die aan de instelling verbonden was.

      C O L L A B O R A T I E
  Kort na de bevrijding in 1945 werden Gré en Wilhelm gearresteerd op verdenking van collaboratie. Pas ver na de Tweede Wereldoorlog is nogal eens de vraag gerezen waarom het echtpaar door de opsporingsdiensten is vastgehouden en verhoord. Een mogelijk antwoord op die vraag werd door Wilhelm en Gré doorgaans als onbelangrijk afgedaan. Uit pas opgedoken documenten kan echter worden opgemaakt dat verder onderzoek meer licht kan werpen op wat zich in en rond de kraamkliniek heeft afgespeeld.
  Uit een eerste onderzoek blijkt dat de instelling door de Nederlandse Staat was geconfisqueerd. Tijdens de verhoren hebben Wilhelm en Gré de beschuldigingen van collaboratie, die ernstig waren, steeds hardnekkig ontkend. De achtergronden zijn vooralsnog onduidelijk en veel gegevens lijken elkaar tegen te spreken. Er zijn aanwijzingen dat gepoogd is het gezin uit te wijzen naar Duitsland.

      O N D E R D U I K E R S
  Inmiddels is vastgesteld dat Wilhelm en Gré tijdens de bezetting meer dan 40 joden en verzetsstrijders in hun kliniek hebben laten onderduiken, onder wie zeventien Joodse vrouwen die er zijn bevallen van een baby.
  Ook aan deze kant van het verhaal heeft het paar na de oorlog nooit veel aandacht willen besteden. Alles stond in het teken van de wederopbouw.

      K R A N T E N A R T I K E L
  In het Haarlems Dagblad van 1 november 2012 schreef Cees van Hoore het artikel 'Er was dag en nacht reuring in dat huis', waarin de gebeurtenissen tijdens en na de oorlogsjaren nog eens werden belicht. Op het artikel zijn bijna honderd reacties binnengekomen, onder meer van voormalige patiënten en enkelen die tussen 1937 en 1958 in de kliniek zijn geboren, van de families van mensen uit het voormalig verzet en van enkele artsen.

        


      V R A G E N
  Het onderzoek, begonnen in 2013, richt zich op het vinden van antwoorden op de volgende vragen:

  • Welke personen en organisaties zijn betrokken geweest bij de rechtsgang rond Wilhelm en Gré Becker-Janssen na de bevrijding? Welke motieven en belangen hebben daarbij een rol gespeeld? Wie hebben hun beide kinderen Nanny en Willy opgevangen?

  • Wie zijn in de kliniek ondergedoken geweest tijdens de Duitse bezetting? Hebben zij de oorlog overleefd en zo ja, hoe is het hen verder vergaan? Kunnen hun eventuele kinderen of andere familieleden iets daarover vertellen?

  • Waar zijn de baby's gebleven die er in onderduik zijn geboren tijdens de bezetting? Zijn zij uiteindelijk met hun ouders herenigd?

  • Wie zijn in de kliniek werkzaam geweest of hebben er een opleiding gevolgd?


      A R C H I E F O N D E R Z O E K
  In 2015 heeft het Nationaal Archief in Den Haag toestemming gegeven tot een onderzoek in de archieven van de naoorlogse opsporingsdiensten, het CABR (Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging) en in die van het NBI (Nederlandsch Beheersinstituut). Inmiddels is ook een onderzoek gestart bij het NIOD en het Noord-Hollands Archief. De gevonden documenten geven een complex beeld van de gebeurtenissen in en rond de kraamkliniek voor en na de bevrijding en er was sprake van een traag verlopende rechtsgang. Ook is er oud foto- en filmmateriaal opgedoken. Verwacht wordt dat het archiefonderzoek in de loop van 2022 kan worden voltooid.

      I D E N T I T E I T  O N D E R D U I K E R S
  Van de onderduikers die de naziterreur hebben overleefd zullen de meesten inmiddels zijn overleden. Mogelijk zijn de baby's die in de kliniek zijn geboren en kinderen uit die tijd nog in leven. Aan de hand van een summiere lijst en brieven die zijn gevonden wordt gepoogd hun identiteit te achterhalen.
  Tot dusver is dit in een paar gevallen gelukt en deze contacten hebben al tot ontmoetingen geleid, mede dankzij de inzet van onder meer het United States Holocaust Memorial Museum in Washington DC en het Joods Maatschappelijk Werk.

   


          
  Martin Sturkop, Hans Becker, Peti Pieper          
  onderzoeksteam 'Kraamkliniek'          


      D O E L
  Doel van het onderzoek is de verkregen gegevens te verwerken tot een zo getrouw mogelijke reconstructie van de gebeurtenissen rond de kliniek in die periode. Aan de betrouwbaarheid van het materiaal worden hoge eisen gesteld en de verwerking zal nog enige tijd duren.

  Als gevolg van covid19 is de voortgang vertraagd.


Item bijgewerkt op 20 april 2020

   

  Radio Veronica – Hoe de wal het schip keerde
  Beelden uit de turbulente jaren 1970-1974 (136 pag.)

  De vierde druk is in december 2019 verschenen.
  Kijk hier voor meer info.
 


   Contact
    • Bel: +31 (0)6 54 72 24 39   /   +31 (0)8 58 77 03 30.
    • Mail: hansbeckerjournalist ( a t ) gmail.com
    • Navigeer: 2011 LM 80   Fotografie (archief/stockmateriaal)

    • Popmuziek van de jaren 1965-1978.
    • Radio Veronica 1970-1974.


  "Verhevener emotie dan de verwondering kan de natuur de mens niet schenken." - Goethe            

  "We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars." - Oscar Wilde               Curriculum vitae

   2008-heden Journalist, filmmaker.
   2000-2007 Crossmediaal redacteur ICT-channel, website en tijdschrift De Zaak. 
   1998-2001 Voorzitter stichtingsbestuur Lokale Omroep R/TV Haarlem 105. 
   1996-2000 Bladenmaker bij uitgeverijen en pr-bureaus.
   Tekst- en eindredacteur
   TrosKompas, TVkrant, TV Extra.
   Redacteur-vertaler multimedia.
   1994-2000 Docent Post-HBO Eindredactie Tijdschriften, Workshops Journalistiek en Tekstbehandeling. 
   1984-1997 Eindredacteur Personal Computer Magazine, PC-Koop. PC-Koopgids, Multimediarecensent.
   Lid OR en (C)OR-commissies VNU.
   1983-1984 Tekstredacteur Libelle.
   Vertaler en eindredacteur Uitgeverij Spaarneboek, VNU.
   1980-1983 Projectredacteur tijdschriften Welzijn, Amro Facet, Media 2000, VNU.
   1974-1979 Uitgever-hoofdredacteur muziekbladen en -specials Backstage Press; aanbieder redactionele en (stock-)fotodiensten voor de muziekbizz.
   1971-1974 Redacteur-presentator Veronica's Popjournaal en Lexjo Specials, redacteur tijdschrift en huisfotograaf Radio Veronica. Nieuwscorrespondent voor CHIN Radio, Toronto.
   Voice-over
   voor jingles en radiospots.
   incidenteel Fotograaf voor poptijdschriften, kranten en platenmaatschappijen.
   Voltooide opleidingen en trainingen
   Masterclasses bij Frans Bromet en Coen Verbraak (2011-2012).
   Allround Filmmaker / Camjo,
   Editing on Final Cut Pro, Adobe Premiere, Open Studio, Amsterdam.
   Script & Storyboard schrijven.
   Management in de Journalistiek (Leon de Wolff). 
   VNU Finance for non-financials. VNU Middle Management. Coverbeleid (Rob van Vuure).
   HTML. Quark Express,
   Photoshop
   , Illustrator (Arend Bloemink). Marketing I en II (ISW).
   Overig

   TALENKENNIS: goede spreek- en schrijfvaardigheid in het Engels en Duits.
   AMBITIES, LIEFHEBBERIJEN: plezier in het werk bewaken, l'éducation permanente, wetenschap in de media, film & fotografie, de Nederlandse Taal, muziek, zingen in een oratoriumkoor,
   spelen in een rockband.

    


Disclaimer

Alle rechten, waaronder auteursrechten en merkrechten, voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het downloaden, uploaden, printen, vermenigvuldigen, distribueren of anderszins overnemen of openbaarmaken van door mij, Hans Becker, geproduceerde afbeeldingen, video's, films, teksten, artikelen en grafische uitingen, zowel analoog als digitaal, met inbegrip van al hetgeen op deze website is gepresenteerd, bij wet verboden.